James Lee

Ing. Peter Turčány

geodetické práce

+421 908 224 976

O mne

    Som absolventom Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odbor geodézia a kartografia. V oblasti geodézie pracujem nepretržite vyše 7 rokov. Poskytujem komplexné služby v oblasti katastra nehnuteľnosti a inžinierskej geodézie.

Poskytované služby

 • geometrické plány
  • na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnosti
  • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti
  • na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • na zameranie rozostavanej stavby
  • na vyznačenie vecného bremena
 • vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb
 • zameranie adresného bodu
 • identifikácia pozemkov
 • polohopis a výškopis pre projektovú prípravu stavieb
 • geodetické práce pre realizáciu stavieb
 • porealizačné zameranie stavieb - dokumentácia skutočného vyhotovenia, geodetická časť
 • nivelačné ťahy a stavebná nivelácia
 • poradenské služby v odbore geodézia, kartografia a kataster

Referencie

 • geometrické plány
  • na rozdelenie/zlúčenie nehnuteľnosti
  • na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti
  • na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia
  • na zameranie rozostavanej stavby
  • na vyznačenie vecného bremena
 • vytýčenie hraníc pozemkov a stavieb
 • zameranie polohopisu a výškopisu
  • pre projekt kanalizácie v obci Sady nad Torysou
  • pre projekt umiestnenia optického kábla v obci Sádočné
  • pre projekt vybudovania tartanovej atletickej dráhy v obci Topoľčianky

Technické vybavenie

 • GNSS prijímač
  • Topcon HiPer SR
Topcon HiPer SR
 • totálna stanica
  • Leica 407 TCR
Leica 407 TCR
 • digitálny nivelačný prístroj
  • Leica Sprinter 150M
Leica Sprinter 150M