Odbornosť

 Odbornosť a profesionalitu vykonávaných geodetických prác zabezpečuje autorizovaný geodet.

Autorizovaný geodet a kartograf

Absolvent Stavebnej fakulty STU Bratislava,
odbor geodézia a kartografia

Člen komory
geodetov a kartografov

Mladý dynamický kolektív

 Náš tím tvorí mladý dynamický kolektív geodetov pod vedením autorizovaného geodeta a kartografa.

Ing. Peter Turčány

Natália Rusnákova

Jakub Lichner

Kvalitné prístrojové vybavenie

 Pri práci používame prístrojové vybavenie od popredných svetových výrobcov meracej techniky Leica a Topcon.

Totálna stanica
Leica 407 TCR

GNSS prijímač
Topcon HiPer SR

Digitálny nivelačný prístroj
Leica Sprinter 150M